Suchfunktion

Behördenleitung:

Leitender Oberstaatsanwalt  Dr. Axel  I s a k 

Ständiger Vertreter:

Oberstaatsanwalt  Michael  L e b e r

Verwaltungsleiterin:

Amtsrätin  Margit  S a l d e r n

Pressesprecher:

Staatsanwältin Susanne S t r e b o v s k y
[Vertreter: Erster Staatsanwalt Jan-Marc S c h w e n g e r s]

Fußleiste